Między miedzą, a dzielnicą

O mnie

O moim życiu pomiędzy wsią i miastem.